Fundusz Grantowy

Pula środków w 2022 roku na programy grantowe wynosi     40 000 zł
Pieniądze na działania społeczne i charytatywne w Elblągu możesz otrzymać korzystając z programów grantowych: Pomoc Sąsiedzka i IMPULS.

 

Fundusz Grantowy to rodzaj elbląskiej skarbonki, do której wspólnie zbieramy pieniądze, i z której finansujemy działania społeczne i charytatywne elblążan. Stowarzyszenie przekazuje do Funduszu wszystkie pieniądze z 1 %, darowizny od darczyńców, a także dochód ze Strefy Charytatywnej "Domu pod Cisem". Naszym marzeniem jest, aby było to stałe, zasobne i przyjazne źródło finansowania działań elbląskich społeczników, grup inicjatywnych, organizacji społecznych. Pomóż nam w tym! Przekaż datek - kliknij w "Przekaż Datek".


Misja Funduszu: Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP wspiera aktywność mieszkańców Elbląga i subregionu elbląskiego. Daje impuls do działań społecznych na rzecz dobra wspólnego. Jest przyjaznym, lokalnym źródłem finansowania pomysłów i działań. Wzmacnia postawy społeczne i solidarność międzyludzką, integruje, pomaga godniej żyć osobom potrzebującym. Gromadzi wrażliwych darczyńców, którzy dzięki swoim darowiznom, pomagają społeczności lokalnej w godniejszym życiu. Zaprasza wszystkich elblążan do współtworzenia i finansowania Funduszu np. poprzez wpłaty 1 %.