Fundusz Grantowy

JUŻ WKRÓTCE OGŁOSIMY KOLEJNĄ EDYCJĘ PROGRAMÓW GRANTOWYCH 2022

Fundusz Grantowy to rodzaj elbląskiej skarbonki, do której wspólnie zbieramy pieniądze, i z której finansujemy różne potrzeby elblążan.
Stowarzyszenie przekazuje do Funduszu wszystkie pieniądze z 1 %, darowizny od naszych darczyńców, a także dochód ze sklepu charytatywnego "Pod Cisem". Naszym marzeniem jest, aby było to stałe, zasobne i przyjazne źródło finansowania różnych potrzeb, działań, pomysłów elblążan. Pomóż nam w tym! Przekaż datek - kliknij w "Przekaż Datek".

Misja Funduszu: Fundusz Grantowy Stowarzyszenia ESWIP wspiera aktywność mieszkańców Elbląga i subregionu elbląskiego. Daje impuls do działań społecznych na rzecz dobra wspólnego. Jest przyjaznym, lokalnym źródłem finansowania pomysłów i działań. Wzmacnia postawy społeczne i solidarność międzyludzką, integruje, pomaga godniej żyć osobom potrzebującym. Gromadzi wrażliwych darczyńców, którzy dzięki swoim darowiznom, pomagają społeczności lokalnej w godniejszym życiu. Zaprasza wszystkich elblążan do współtworzenia i finansowania Funduszu np. poprzez wpłaty 1 %.