Dzięki naszym grantom

  • Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi Maćka, lider grupy - Izabela Wójcicka

    Rodzaj wsparcia: zakup rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji, mokrych chusteczek, ręczników papierowych oraz środków higienicznych, których Maciek potrzebuje podczas pobytu w Instytucie Animus, a które nie są zapewnione w ramach opłaty wnoszonej za jego pobyt.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pan Maciej.

    Rodzaj wsparcia: zakup rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji, mokrych chusteczek, ręczników papierowych oraz środków higienicznych, których Maciek potrzebuje podczas pobytu w Instytucie Animus, a które nie są zapewnione w ramach opłaty wnoszonej za jego pobyt.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pan Maciej.