Dzięki naszym grantom

  • Wyposażenie klasy

    Grupa inicjatywna przekazała grant na wyposażenie pracowni plastyczno-technicznej SOSW nr 2 w Elblągu do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie.

    Inicjatywa dotyczyła zakupu wyposażenia sali plastyczno-technicznej dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z SOSW nr 2 w Elblągu. Dzięki zakupionym drukarce, sztaludze i artykułom papierniczym dzieci mogą skuteczniej rozwijać się, edukować i tworzyć artystyczne dzieła.