Dzięki naszym grantom

  • Bezpieczny i Motopomocny Motocyklista

    Program Grantowy IMPULS

    Akcja miała na calu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy oraz znajomość aspektów prawnych.

    Zealizowana inicjatywa odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych jak i lokalnej telewizji i prasie. Pokazała mieszkańcom Elbląga, że działając wspólnie można zrealizować działania zarówno pożyteczne i potrzebne dla członków lokalnej społeczności. Działając jako grupa nieformalna udowodniliśmy i pokazaliśmy uczestnikom wydarzenia, jakie możliwości wynikają dzięki angażowaniu różnych podmiotów i osób do realizacji zespołowego działania. Dla nas jako grupy jest to sygnał do rozpoczęcia rozmów i działań mających na celu jej sformalizowanie. Mamy nadzieję, że za naszym przykładem uczestnicy oraz osoby, które dowiedziały się o zrealizowanej przez nas inicjatywie zastanowią się, czy wspólnie z innymi osobami mogłyby rozwiązywać lokalne problemy i zaspokajać potrzeby wykorzystując zasoby swoich grup.