Dzięki naszym grantom

  • Wolontariusze ze Stowarzyszenia Fabryka Dobra

    Rodzaj wsparcia: zakup narzędzi i materiałów do remontu

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga

    Rodzaj wsparcia: zakup narzędzi i materiałów do remontu

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga