Dzięki naszym grantom

  • Nowy Dom Pani Laury

    Program Grantowy Pomoc Sąsiedzka

    Grupa inicjatywna przeznaczyła grant na wyremontowanie łazienki Pani Laury.

    Dzięki wsparciu grupy inicjatywnej mieszkanie Pani Laury doczekało się remontu. Warunki w jakich mieszkała były bardzo złe i zagrażały zdrowiu. Dochody nie pozwalały na dokonanie remontu we własnym zakresie. Finalnie udało się odświeżyć mieszkanie.