Dzięki naszym grantom

  • Grupa wolontariuszy Szlachetnej Paczki

    Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie - zakup drzwi wejściowych i sanitariatu

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Magda i pan Jacek z dziećmi

    Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie - zakup drzwi wejściowych i sanitariatu

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Magda i pan Jacek z dziećmi.