Dzięki naszym grantom

 • Ekonomia społeczna na rynku w Braniewie

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Braniewski Instytut Rozwoju, Santos Cookie, Spółdzielnia Socjalna Neos, W&W spółka z o.o. non profit

  Osoby odpowiedzialne: Wojciech Wakieć

  Ideą inicjatywy jest pokazanie działalności organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Braniewski Instytut Rozwoju, Santos Cookie, Spółdzielnia Socjalna Neos, W&W spółka z o.o. non profit

  Osoby odpowiedzialne: Wojciech Wakieć

  Ideą inicjatywy jest pokazanie działalności organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.