Dzięki naszym grantom

  • Dofinansowanie remontu

    Rodzaj wsparcia: Zakup komina niezbędnego, aby podłączyć piec węglowy do centralnego ogrzewania; zakup grzejników, aby dokończyć instalację grzewczą; zakup rur pex i innych materiałów budowlanych niezbędnych do dokończenia wymiany instalacji hydraulicznej i realizacji prac budowlano-wykończeniowych.

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: pani Ewelina i Pan Karol z dziećmi (Rachowo, gmina Markusy).

    Rodzaj wsparcia: Zakup komina niezbędnego, aby podłączyć piec węglowy do centralnego ogrzewania; zakup grzejników, aby dokończyć instalację grzewczą; zakup rur pex i innych materiałów budowlanych niezbędnych do dokończenia wymiany instalacji hydraulicznej i realizacji prac budowlano-wykończeniowych.

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: pani Ewelina i Pan Karol z dziećmi (Rachowo gmina Markusy).