Dzięki naszym grantom

 • W nas siła

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Rada Rodziców klasy 5, Stowarzyszenie Przyjaciół SP 4, Rada Szkoły, rodzice i uczniowie klasy 5

  Osoby odpowiedzialne: Marzena Figant

  Ideą inicjatywy jest zintegrowanie społeczności klasowej, szkolnej, która wspólnie realizuje inicjatywy i działania na rzecz szkoły i rozwoju wspólnoty szkolnej, bezpieczeństwa dzieci; uwrażliwianie dzieci na akty przemocy i nietolerancji; łagodzenie u dzieci i rodziców skutków napięcia i stresu.

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Rada Rodziców klasy 5, Stowarzyszenie Przyjaciół 4, Rada Szkoły, rodzice i uczniowie klasy 5

  Osoby odpowiedzialne: Marzena Figant

  Ideą inicjatywy jest zintegrowanie społeczności klasowej, szkolnej, która wspólnie realizuje inicjatywy i działania na rzecz szkoły i rozwoju wspólnoty szkolnej, bezpieczeństwa dzieci; uwrażliwianie dzieci na akty przemocy i nietolerancji; łagodzenie u dzieci i rodziców skutków napięcia i stresu.