Dzięki naszym grantom

  • Grupa przyjaciół

    Rodzaj wsparcia: Dojazdy i pokrycie kosztów leczenia w klinice w Otwocku, zakup lekarstw, witamin i zdrowej żywności.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Angelika

    Rodzaj wsparcia: Dojazdy i pokrycie kosztów leczenia w klinice w Otwocku, zakup lekarstw, witamin i zdrowej żywności.

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Angelika