Dzięki naszym grantom

  • Wsparcie w leczeniu raka

    Grupa inicjatywna złożona z przyjaciół Pani Angeliki przekazała grant na koszty jej leczenia.

    Grant został wykorzystany na pokrycie kosztów dojazdów i leczenia w klinice w Otwocku. Dodatkowo zostały zakupione lekarstwa oraz witaminy. Niestety Pani Angelika kilka tygodni później przegrała walkę z rakiem.

    Pracownicy Stowarzyszenia ESWIP składają kondolencje rodzinie Pani Angeliki.