Stowarzyszenie od 1995 roku wspiera organizacje i inicjatywy społeczne, animuje współpracę z administracją publiczną, współtworzy system wsparcia sektora ekonomii społecznej, wspiera aktywność społeczno-zawodową mieszkańców oraz tworzy warunki do rozwoju innowacji społecznych. Promuje sektor obywatelski regionu i przedsiębiorczość społeczną poprzez strony www.owies.eswip.pl, www.targes.pl, www.pozarzadowiec.eswip.pl wydawanie tematycznych numerów pisma "Pozarządowiec”, publikacji i opracowań, realizację spotów, reportaży, materiałów telewizyjnych, a także organizację targów, konferencji i spotkań.

Od 2009 r. stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (OWIES), a w latach 2011-2013 prowadziło taki Ośrodek również w Olsztynie. Ponadto stowarzyszenie przez wiele lat prowadziło Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej (w Elblągu, Braniewie, Bartoszycach, Ostródzie, Lidzbarku Warmińskim), które wspierały lokalne inicjatywy i przedsiębiorstwa społeczne.

Przez 11 lat stowarzyszenie prowadziło Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Elblągu (ROEFS), w ramach którego wsparło powstanie i realizację 600 projektów społecznych na kwotę blisko 100 mln zł. Stowarzyszenie wspiera także Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych w regionie, w ramach której w latach 2010-2012 inkubowało rozwój ponad 200 organizacji pozarządowych.

Od roku 2014 prowadzimy Centrum Integracji Społecznej (CIS). Do tej pory w trwających dwanaście miesięcy zajęciach wzięło udział niemal 450 uczestników, z których pracę zawodową podjęło ponad sto osób.

Pracujemy ze społecznościami lokalnymi, m.in. z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie w Elblągu, gdzie utworzyliśmy pierwszy Dom Sąsiedzki i doprowadziliśmy do powstania partnerstwa "Zawodzie nie zawodzi".

Ważnym dla nas wydarzeniem było wybudowanie oraz otwarcie Domu pod Cisem (w Elblągu przy ulicy Stawidłowej 3)! Ma tu siedzibę CIS i Dom Sąsiedzki.

Uruchomiliśmy sklep społeczny czyli centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów obsługiwany przez CIS.

W skrócie: zrealizowaliśmy niemal 200 projektów na blisko 80 milionów zł, przeszkoliliśmy ponad 5000 osób, zorganizowaliśmy dziesiątki konferencji, seminariów i debat, pomogliśmy utworzyć ponad 500 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, wzmocniliśmy w rozwoju ponad 1000 organizacji. Wydaliśmy niemal 200 numerów pisma Pozarządowiec.

Wszystkie nasze działania opisane są w raportach rocznych, redagowanych przez nas od samego początku istnienia ESWIPu!


Nasze nagrody


2003 - marszałek województwa uhonorował nas tytułem NAJLEPSZEGO Z NAJLEPSZYCH za "szczególne zasługi w promowaniu Warmii i Mazur w kraju i zagranicą".

2003 - otrzymaliśmy nagrodę PRO PUBLICO BONO.

2006 - otrzymaliśmy nagrodę honorową oraz tytuł GODNI NAŚLADOWANIA w kategorii Najlepsza Inicjatywa Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego za pismo „Pozarządowiec”.

2010 - otrzymaliśmy nagrodę FORUM PRZYJAZNGO SĄSIEDZTWA.

2012 - przyznano nam trzecią nagrodę w II międzynarodowym konkursie mediów obywatelskich (International Citizen Media Award 2012).

2016 - otrzymaliśmy nagrodę zespołową marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ.

2021 - zdobyliśmy I miejsce w konkursie GOZpodarz 2021, organizowanym przez organizację Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Wdrożenie praktyk GOZ” za nasz Sklep Społeczny pod Cisem.