Seminarium „Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

12 kwietnia 2024 (piątek) w Kuźni Społecznej w Olsztynie odbędzie się seminarium „Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”. Organizatorem wydarzenia jest Regionalny Ośrodek polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

ematyka seminarium będzie dotyczyć włączania podmiotów ekonomii społecznej w proces programowania usług społecznych. Zaprezentowane zostaną instrumenty wsparcia dla PES realizujących usługi społeczne oraz instrumenty dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego. Spotkanie będzie także okazją dyskusji o potrzebach i możliwościach, jakie stwarza perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Program do pobrania poniżej.

By wziąć udział w spotkaniu, należy do 9 kwietnia 2024 r. zgłosić się telefonicznie pod nr tel. 89 521 95 30 lub 89 521 94 36  i obowiązkowo  wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy [do pobrania poniżej] na poniższy adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17 pok. 10A.  W przypadku wysyłki formularza drogą elektroniczną na adres: ekonomia.sps@warmia.mazury.pl należy zabezpieczyć go hasłem. Hasło do pliku proszę należy przesłać w osobnej korespondencji.

Przed złożeniem formularza należy  zapoznać się z regulaminem rekrutacji [pobierz].

Pierwszeństwo podczas rekrutacji na seminarium będą miały osoby z niepełnosprawnościami, a w dalszym kroku pozostałe osoby według kolejności zgłoszeń.

W związku z nowymi obostrzeniami projektowymi, osoby zrekrutowane do udziału w seminarium otrzymają e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania na spotkanie i zostaną  poproszone o wypełnienie i przesłanie formularza uczestnictwa w projekcie. Niniejszy dokument można wysłać w następujący sposób: za pomocą poczty tradycyjnej/poczty elektronicznej (skan z oryginału) lub dostarczyć osobiście najpóźniej w dniu spotkania.

Osoby do kontaktu w sprawie Seminarium:

- Pani Monika Krzysztoń, specjalista ds. ekonomii społecznej, nr tel. 89 521 95 30,  e-mail: m.krzyszton@warmia.mazury.pl

- Pan Robert Kamiński, specjalista ds. ekonomii społecznej, nr tel. 89 521 94 36, e-mail: r.kaminski@warmia.mazury.pl

Seminarium „Usługi społeczne katalizatorem rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”

Pliki do pobrania