Dzięki naszym grantom

  • Wycieczka dzieci ze szkoły w Węzinie

    Grupa inicjatywna złożona z nauczycieli zorganizowała trzy wycieczki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Węzinie.

    Inicjatywa dotyczyła organizacji trzech wycieczek dla grupy 11- i 12-latków z gminnej Szkoły Podstawowej w Węzinie do Nowej Holandii, Parku Trampolin i Parku Dolinka. Ze względu na brak środków finansowych opiekumów, uczniowie nigdy nie mogli pozowlić sobie na żadne wycieczki szkolne.