Dzięki naszym grantom

  • Grupa przyjaciół

    Rodzaj wsparcia: zakup paneli oraz drzwi z ościeżnicą (pomoc przy remoncie mieszkania)

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Monika z dziećmi

    Rodzaj wsparcia: zakup paneli oraz drzwi z ościeżnicą (pomoc przy remoncie mieszkania)

    Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Monika z dziećmi