Dzięki naszym grantom

  • Warsztaty pod tytułem "walczymy z hejtem"

    Rodzaj wsparcia: Środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu 18 dzieci doświadczających i będących sprawcami hejtu w klasie/szkole. Wyjazd opierał się na warsztatach z pedagogiem, animatorami pracującymi metodą NVC.

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: dzieci i rodzice klasy SP 4

    Rodzaj wsparcia: Środki przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu 18 dzieci doświadczających i będących sprawcami hejtu w klasie/szkole. Wyjazd opierał się na warsztatach z pedagogiem, animatorami pracującymi metodą NVC.

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: dzieci i rodzice klasy SP 4