Dzięki naszym grantom

  • Grupa sąsiadów

    Rodzaj wsparcia: zakup materiałów remontowych i kabiny prysznicowej oraz przygotowanie, szpachlowanie, malowanie i montaż kabiny prysznicowej

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: samotna matka z dwójką dzieci

    Rodzaj wsparcia: zakup materiałów remontowych i kabiny prysznicowej oraz przygotowanie, szpachlowanie, malowanie i montaż kabiny prysznicowej

    Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: samotna matka z dwójką dzieci