Dzięki naszym grantom

 • „W rodzinie MOC”

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Moc do 2, ZHP - Hufiec Braniewo, Pasieka Sobolewskich

  Osoby odpowiedzialne: Joanna Langowska-Podlipaj, Katarzyna Pawlicka, Joanna Sobolewska

  Ideą inicjatywy jest umożliwienie wzajemnego poznania się i integracji mieszkańców Braniewa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z autyzmem.

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Moc do 2, ZHP- Hufiec Braniewo, Pasieka Sobolewskich

  Osoby odpowiedzialne: Joanna Langowska-Podlipaj, Katarzyna Pawlicka, Joanna Sobolewska

  Ideą inicjatywy jest umożliwienie wzajemnego poznania się i integracji mieszkańców Braniewa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z autyzmem. Inicjatywa ma przybliżyć „świat” dzieci z niepełnosprawnościami .