POWRÓT

Profil osobowy

Adrian  Płączyński

Adrian Płączyński

Koordynator

EMAIL: a.placzynski@eswip.pl

Koordynator projektu i Kierownik CES w projekcie „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”. Od 2009 roku związany zawodowo i społecznie z organizacjami pozarządowymi, trener biznesu, współtwórca i realizator licznych projektów społecznych.