POWRÓT

Profil osobowy

Marek  Jurzyński

Marek Jurzyński

Doradca, Animator
EMAIL: m.jurzynski@eswip.pl
TELEFON: +48 89 523 73 45
www.eswip.pl

Doradca kluczowy w IPS Iława, animator specjalistyczny, specjalista ds. rozliczeń w projekcie OWIES Elbląg.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązany