POWRÓT

Profil osobowy

Marek  Jurzyński

Marek Jurzyński

Specjalista
EMAIL: m.jurzynski@eswip.pl
TELEFON: +48 89 523 73 45
www.eswip.pl

Specjalista ds. dotacji w projekcie OWES Ełk, animator specjalistyczny w projekcie OWIES na powiat ostródzki, redaktor strony rowop.pl

Prowadzi sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązany