POWRÓT

Profil osobowy

Anna Śledzińska

Anna Śledzińska

Animator, Doradca
EMAIL: a.sledzinska@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16
www.eswip.pl

Animator i doradca IPS Elbląg w projekcie OWIES Elbląg.

Projekty, z którymi jest powiązana