POWRÓT

Profil osobowy

Bartosz  Stanny

Bartosz Stanny

Doradca
EMAIL: b.stanny@eswip.pl

Doradca specjalistyczny w projekcie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązany