POWRÓT

Profil osobowy

Arkadiusz Jachimowicz

Arkadiusz Jachimowicz


EMAIL: a.jachimowicz@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16

Prezes Zarządu Stowarzyszenia ESWIP

Ekspert ds. organizacji pozarządowych, współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, redaktor naczelny pisma Pozarządowiec (wychodzącego od 1996 roku).

Założyciel i członek Rady Fundacji Elbląg. Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych. 

Absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszą pasją jest zawsze rodzina, drugą - działalność w sektorze obywatelskim, co zostało szczęśliwie powiązane z pracą zawodową.

Motto: "Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności" – JP2.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązany