POWRÓT

Profil osobowy

Małgorzata  Woźna

Małgorzata Woźna


EMAIL: m.wozna@eswip.pl
TELEFON: +48 55 235 33 88
www.owies.org.pl

Prezes spółki AdRem.

Ukończyła Szkołę Animatorów Społecznych i Trenerów Organizacji Pozarządowych. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej.

Pasja? Oswajanie zmiany. I nurkowanie w jeziornych głębinach.

Motto: If you can dream it, you can do it".

Projekty, z którymi jest powiązana