POWRÓT

Profil osobowy

Maciej Bielawski

Maciej Bielawski


EMAIL: m.bielawski@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16
eswip.pl

Wiceprezes Stowarzyszenia, ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej

Ukończył studia na kierunkach - stosunki międzynarodowe, europejskie studia specjalne oraz zarządzanie i ewaluacja projektów, ponadto absolwent Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów, Szkoły Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy, Szkoły Umiejętności Coachingowych. Ekspert, trener, animator, inspiruje do działania i łączy potencjały podmiotów i mieszkańców w społecznościach lokalnych.

Projekty, z którymi jest powiązany