POWRÓT

Profil osobowy

Maciej Bielawski

Maciej Bielawski

Dyrektor, Specjalista
EMAIL: m.bielawski@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16
eswip.pl

Wiceprezes, dyrektor, ekspert ds. rozwoju ekonomii społecznej

Ukończył studia na kierunku - stosunki międzynarodowe, europejskie studia specjalne oraz zarządzanie i ewaluacja projektów. Uczestnik Szkoły Animatorów Społecznych, Szkoły Trenerów i Szkoły Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy, Szkoły Umiejętności Coachingowych

Projekty, z którymi jest powiązany