Wyniki zbiórki

Zbiórkę pieniędzy prowadzimy do 30 czerwca 2019 roku. Do tej pory będziemy regularnie informować o jej wynikach. Końcowe sprawozdanie przedstawimy podczas uroczystego otwarcia Domu pod Cisem pod nazwą: "Sadzimy cis pod Domem". Zaprosimy wtedy naszych darczyńców do posadzenia pamiątkowego drzewka cisu na dziedzińcu Domu.

Czas na pierwsze sprawozdanie - po dwóch miesiącach zebraliśmy 7.400 zł. Bardzo dziękujemy! Mamy wiele deklaracji i pewnych wpłat, ale będziemy podawać tylko stan konta. Olbrzymią wartością jest to, że pozyskujemy nowych przyjaciół, a też wielu dotychczasowych pamięta o nas w wymiarze finansowym.

Przeliczyliśmy wpłaty tuż przed świętami Bożego Narodzenia - na koncie jest ponad 12 tysięcy złotych. Może święty Mikołaj jeszcze podrzuci? Dziękujemy! 

Pod koniec stycznia przekroczyliśmy 17.000 zł! Za tą kwotę będziemy mogli wyposażyć jedną z pracowni - dziękujemy!

Kolejne podsumowanie (połowa marca) to niemal 22.000 zł. Dziękujemy!

15. kwietnia - wzrost do 38.000 zł dzięki dotacji Fundacji LOTTO. Dziękujemy!

14. czerwca - dorzucamy do 53.000 zł dzięki projektowi z FIO, dzięki któremu wyposażymy jedną z pracowni! Uwaga - pozostało 16 dni do końca zbiórki!

30. czerwca zakończyliśmy akcję "Budujemy Dom pod Cisem". Wkrótce podsumujemy wynik zbiórki. Wiemy, że uzbieraliśmy ponad połowę kwoty niezbędnej do zakupienia wyposażenia pracowni. Pięknie za to dziękujemy!