Wyniki zbiórki

Zbiórkę pieniędzy prowadzimy do 30 czerwca 2019 roku. Do tej pory będziemy regularnie informować o jej wynikach. Końcowe sprawozdanie przedstawimy podczas uroczystego otwarcia Domu pod Cisem pod nazwą: "Sadzimy cis pod Domem". Zaprosimy wtedy naszych darczyńców do posadzenia pamiątkowego drzewka cisu na dziedzińcu Domu.

Czas na pierwsze sprawozdanie - po dwóch miesiącach zebraliśmy 7.400 zł. Bardzo dziękujemy! Mamy wiele deklaracji i pewnych wpłat, ale będziemy podawać tylko stan konta. Olbrzymią wartością jest to, że pozyskujemy nowych przyjaciół, a też wielu dotychczasowych pamięta o nas w wymiarze finansowym.

Przeliczyliśmy wpłaty tuż przed świętami Bożego Narodzenia - na koncie jest ponad 12 tysięcy złotych. Może święty Mikołaj jeszcze podrzuci? Dziękujemy! 

Pod koniec stycznia przekroczyliśmy 17.000 zł! Za tą kwotę będziemy mogli wyposażyć jedną z pracowni - dziękujemy!

Kolejne podsumowanie (połowa marca) to niemal 22.000 zł. Dziękujemy!

15. kwietnia - wzrost do 38.000 zł dzięki dotacji Fundacji LOTTO. Dziękujemy!