Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego

Obserwatorium Społeczeństwa Obywatelskiego

To obszar działań badawczych, ewaluacyjnych, analitycznych oraz wykorzystanie ich wyników dla wdrażania działań budujących kapitał społeczny oraz postawy obywatelskie zarówno po stornie decydentów w sprawach publicznych, jak i społeczeństwa. W ramach Obserwatorium realizowane są zarówno projekty - np. "Elbląg konsultuje" ukierunkowany na wzrost efektywności procesów konsultacji społecznych w Elblągu, platforma dedykowana konsultacjom, jak i wybrane zadania przy realizacji innych projektów - np. badanie perspektywy rozwoju partycypacji publicznej w Elblągu, wdrożenie innowacyjnych metod z użyciem metody spacerów badawczych czy wypracowanie standardów tworzenia dokumentów strategicznych.