POWRÓT

Profil osobowy

Anna Śledzińska

Anna Śledzińska

Animator
EMAIL: a.sledzinska@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16
www.eswip.pl

Animator IPS Elbląg w projekcie "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej" oraz Centrum Organizacji Pozarządowych.

Projekty, z którymi jest powiązany