POWRÓT

Profil osobowy

Anna Śledzińska

Anna Śledzińska

Animator
EMAIL: a.sledzinska@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16
www.eswip.pl

Specjalista ds. marketingu w Stowarzyszeniu. Animator IPS Elbląg w projekcie OWIES Elbląg.

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Projekty, z którymi jest powiązany