POWRÓT

Profil osobowy

Bartosz Bogdański

Bartosz Bogdański

Administrator
EMAIL: b.bogdanski@eswip.pl
TELEFON: +48 55 236 27 16

Administrator sieci i infrastruktury IT w Stowarzyszeniu.

Projekty, z którymi jest powiązany