Dzięki naszym grantom

 • EKO-INICJATYWA - Młodzieżowa akcja ekologiczna "Rzeka"

  Grupa inicjatywna zorganizowała akcję "Rzeka", która polegała na zebraniu śmieci z rzeki Elbląg.

 • Nowy Dom Pani Laury

  Program Grantowy Pomoc Sąsiedzka

  Grupa inicjatywna przeznaczyła grant na wyremontowanie łazienki Pani Laury.

 • Udane wakacje

  Program Grantowy Pomoc Sąsiedzka

  Inicjatywa „Udane wakacje” została zorganizowana przez grupę inicjatywną (Harcerzy). Akcja miała na celu umożliwienie wyjazdu na obóz harcerski i kolonię zuchową dzieci z wielodzietnej rodziny, która nie była w stanie samodzielnie pokryć kosztów wyjazdów.

 • Fabrykowe Kosze Wielkanocne

  Program Grantowy Pomoc Sąsiedzka

  Stowarzyszenie Fabryka organizowała akcję wsparcia polskich i ukraińskich rodzin w trudnej sytuacji koszami z trwałą żywnością, produktami na święta i słodyczami.

 • Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Pomorska Wieś

  Program Grantowy Pomoc Sąsiedzka

  Grupa inicjatywna zgłosiła inicjatywę, która miała na celu wyposażyć placówkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Pomorskiej Wsi w sprzęt ratowniczy.

 • Bezpieczny i Motopomocny Motocyklista

  Program Grantowy IMPULS

  Akcja organizowana przez grupę inicjatywną w skład której wchodzą pasjonaci jednoślazdów miała na calu propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, udzielania pierwszej pomocy oraz znajomość aspektów prawnych.

 • Rozpoczęcie sezonu żeglarskiego

  Program Grantowy IMPULS

  Grupa harcerzy zrealizowała inicjatywę, któej celem było zacieśnianie więzów międzyludzkich, wywołanie wzrostu świadomości zdrowego stylu życia zwłaszcza w środowisku młodzieży, rozpromowanie kultury i wiedzy żeglarskiej wśród mieszkańców Elbląga.

 • Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

  Program Grantowy IMPULS

  Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia w ramach inicjatywy zorganizowała koncert, którego celem było przybliżenie tradycji muzycznych wszystkim pokoleniom mieszkańców Elbląga ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.

 • Wyposażenie klasy

  Grupa inicjatywna przekazała grant na wyposażenie pracowni plastyczno-technicznej SOSW nr 2 w Elblągu do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie.

 • Pożar kuchni - zakup sprzętu AGD

  Grupa inicjatywna złożona z przyjaciół przekazała grant na zakup sprzętu AGD dla matki samotnie wychowującej dwójkę dzieci, której spłonęła kuchnia w Elblągu przy ul. Korczaka.

 • Warsztaty pod tytułem "walczymy z hejtem"

  Grupa inicjatywna złożona z rodziców dzieci ze szkoły podstawowej nr 4 w Elblągu otrzymała grant na dofinansowanie wyjazdu 18 dzieci doświadczających i będących sprawcami hejtu w klasie/szkole.

 • Dofinansowanie remontu

  Stowarzyszenie Fabryka Dobra zrealizowała inicjatywę, która miała na celu wsparcie w remoncie państwu Ewelinie i Karolowi z dziećmi z Rachowa.

 • Wycieczka dzieci ze szkoły w Węzinie

  Grupa inicjatywna złożona z nauczycieli zorganizowała trzy wycieczki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Węzinie.

 • Grupa sąsiadów

  Rodzaj wsparcia: zakup materiałów remontowych i kabiny prysznicowej oraz przygotowanie, szpachlowanie, malowanie i montaż kabiny prysznicowej

  Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: samotna matka z dwójką dzieci

 • Dzień dziecka z Elbląską Fabryką Dobra

  Stowarzyszenie Fabryka Dobra zorganizowała Dzień Dziecka w elbląskiej Bażantarni dla polskich i ukraińskich dzieci i młodzieży.

 • Akcja Mamy Mamy

  Stowarzyszenie Fabryka Dobra otrzymało grant w ramach akcji "Mamy Mamy". Inicjatywa ma na celu wsparcie matek samotnie wychowujących dzieci.

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki

  Rodzaj wsparcia: wsparcie przy stworzeniu muralu upamiętniającego 75-lecie SP4

  Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: lokalna społeczność dzielnicy Witoszewo, społeczność szkoły SP4

 • Bank Żywności w Elblągu

  Rodzaj wsparcia: zakup artykułów spożywczych i środków chemicznych dla uchodźców z Ukrainy

  Osoba/ rodzina/ grupa objęta wsparciem: uchodźcy z Ukrainy

 • Rękawice dla OSP w Pomorskiej Wsi

  Grupa Inicjatywna zgłosiła wniosek o przekazanie grantu na zakup rękawic dla druhów z OSP Pomorska Wieś.

 • Wsparcie w leczeniu raka

  Grupa inicjatywna złożona z przyjaciół Pani Angeliki przekazała grant na koszty jej leczenia.

 • Pomoc pogorzelcom

  Przyjaciele i znajomi złożyli wniosek o grant na zakup najpotrzebniejszego wyposażenia do tymczasowego miejsca zamieszkania.

 • W nas siła

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Rada Rodziców klasy 5, Stowarzyszenie Przyjaciół SP 4, Rada Szkoły, rodzice i uczniowie klasy 5

  Osoby odpowiedzialne: Marzena Figant

  Ideą inicjatywy jest zintegrowanie społeczności klasowej, szkolnej, która wspólnie realizuje inicjatywy i działania na rzecz szkoły i rozwoju wspólnoty szkolnej, bezpieczeństwa dzieci; uwrażliwianie dzieci na akty przemocy i nietolerancji; łagodzenie u dzieci i rodziców skutków napięcia i stresu.

 • „W rodzinie MOC”

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Moc do 2, ZHP - Hufiec Braniewo, Pasieka Sobolewskich

  Osoby odpowiedzialne: Joanna Langowska-Podlipaj, Katarzyna Pawlicka, Joanna Sobolewska

  Ideą inicjatywy jest umożliwienie wzajemnego poznania się i integracji mieszkańców Braniewa, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym z autyzmem.

 • Metamorfoza Podwórka - Podwórko przy ul. Nowodworskiej 8/7

  Osoby odpowiedzialne: Pan Rafał, Panie: Natalia, Lucyna.

 • Metamorfoza Podwórka - Podwórko przy ul. Nowodworskiej 13/5

  Osoby odpowiedzialne: Pan Tomasz, Panie: Anna, Małgorzata.

 • Metamorfoza Podwórka - Podwórko przy ul. Freta 25/1

  Osoby odpowiedzialne: Pan Maciej, Marcin i Pani Ewelina.

 • Wsparcie finansowe Hospicjum w Elblągu

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Darczyńcy Stowarzyszenia ESWIP.

  Osoby odpowiedzialne: Stowarzyszenie ESWIP.

  Ideą inicjatywy jest przekazanie środków pieniężnych na wyposażenie nowego oddziału.

 • Po-MOC!

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych, członkowie i wolontariusze.

  Osoby odpowiedzialne: Beata Wachniewska-Mazurek, Bożena Strawa-Cieślak.

  Ideą inicjatywy jest doposażenie Punktu pomocy pedagogiczno-psychologiczno-terapeutycznej Po-MOC!

 • Historia wioski tematycznej Sąpy - Babia Dolina

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Sołectwo Sąpy, Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy, OSP Sąpy, Fundacja Teraz My, mieszkańcy sołectwa Sąpy, lokalni historycy, młodzieżowa Rada Sołecka w Sąpach.

  Osoby odpowiedzialne: Karol Jóźwiak, Sebastian Wiśniewski, Ewa Nisiewicz.

  Ideą inicjatywy jest stworzenie kroniki dokumentującej historię wsi Sąpy.

 • Sąsiedzkie inspiracje - leśna scena pod chmurką

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Kreatywna Edukacja, Przybij Piątkę, Przedszkole nr 5 w Elblągu, rodzice dzieci uczęszczających, mieszkańcy dzielnicy Zawodzie.

  Osoby odpowiedzialne: Ewa Zyzek, Monika Bem, Jagoda Zielińska, Jolanta Leszczyńska.

  Ideą inicjatywy jest stworzenie miejsca do wystawiania przedstawień teatralnych - teatralny odpowiednik kina pod chmurką.

 • Bez Lipy, lider grupy Justyna Cieślik

  Rodzaj wsparcia: Zakup środków higienicznych w ramach akcji „Punkt Pomocy Okresowej”.

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: elblążanki, których nie stać na zakup środków higienicznych.

 • Ekonomia społeczna na rynku w Braniewie

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Braniewski Instytut Rozwoju, Santos Cookie, Spółdzielnia Socjalna Neos, W&W spółka z o.o. non profit

  Osoby odpowiedzialne: Wojciech Wakieć

  Ideą inicjatywy jest pokazanie działalności organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych.

 • Piknik rodzinny

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Misja Teen Challenge, Fundacja Elbląg

  Osoby odpowiedzialne: Piotr Grzeszczuk

  Ideą inicjatywy jest m.in. integracja mieszkańców, wspólnie spędzony czas oraz wypoczynek na świeżym powietrzu w przyjaznej i miłej atmosferze.

 • Wspólnie projektujemy przestrzeń w której żyjemy

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Szkoła Podstawowa nr 4 i Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki

  Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Wyżlic, Paulina Parzych

  Ideą inicjatywy jest zaangażowanie członków społeczności lokalnej w proces współtworzenia lokalnej architektury, estetykę zamieszkiwanej przestrzeni.

 • Pożegnanie lata z Elbląską Fabryką Dobra

  Partnerzy realizujący inicjatywę: Stowarzyszenie Elbląska Fabryka Dobra

  Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Kamińska-Kozioł

  Ideą inicjatywy jest wsparcie osób potrzebujących poprzez zapewnienie im ciepłego posiłku oraz stanowiska z możliwością wzięcia najpotrzebniejszych rzeczy. Dla najmłodszych atrakcje i animacje.

 • Podaruj uśmiech na święta

  Partnerzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki, Szkoła Podstawowa nr 4

  Osoby odpowiedzialne: Paulina Parzych, Katarzyna Wyżlic

  Ideą inicjatywy jest zorganizowanie warsztatów plastycznych i kulinarnych o tematyce bożonarodzeniowej – podczas warsztatów zostaną wykonane ozdoby świąteczne i pierniki, które trafią do ludzi chorych, samotnych, a także będących pod opieką pracowników socjalnych.

 • Sąsiedzi i nauczyciele Julii i jej rodziców

  Rodzaj wsparcia: zakup pampersów, zakup cewników, zakup artykułów do pielęgnacji jamy ustnej

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Julia i jej rodzice

 • Sąsiedzi pani Maryli

  Rodzaj wsparcia: zakup materiałów do remontu łazienki

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga

 • Sąsiedzi pani Eli

  Rodzaj wsparcia: przygotowanie terenu, montaż ogrodzenia, prace porządkowe

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Ela z Krosienka

 • Wolontariusze Fabryki Dobra

  Rodzaj wsparcia: remont w mieszkaniu pani Sylwii

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Sylwia z Elbląga

 • Wolontariusze ze Stowarzyszenia Fabryka Dobra

  Rodzaj wsparcia: zakup narzędzi i materiałów do remontu

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Kamila z Elbląga

 • Stowarzyszenie Fabryka Dobra

  Rodzaj wsparcia: zakup bojlera i farby do pomalowania łazienki

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: rodzina z Łęcza

 • Grupa przyjaciół

  Rodzaj wsparcia: zakup paneli oraz drzwi z ościeżnicą (pomoc przy remoncie mieszkania)

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Monika z dziećmi

 • Grupa wolontariuszy Szlachetnej Paczki

  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie - zakup drzwi wejściowych i sanitariatu

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Magda i pan Jacek z dziećmi

 • Sąsiedzi pani Moniki, lider grupy - Joanna Tkaczuk

  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki, zakup muszli klozetowej, pompy z rozdrabniaczem i materiałów wykończeniowych np. farba, szpachla

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Pani Monika z córką i swoim tatą

 • Rodzina, przyjaciele i sąsiedzi Maćka, lider grupy - Izabela Wójcicka

  Rodzaj wsparcia: zakup rękawiczek jednorazowych, środków do dezynfekcji, mokrych chusteczek, ręczników papierowych oraz środków higienicznych, których Maciek potrzebuje podczas pobytu w Instytucie Animus, a które nie są zapewnione w ramach opłaty wnoszonej za jego pobyt.

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pan Maciej.

 • Elbląska Fabryka Dobra, lider grupy - Katarzyna Kamińska-Kozioł

  Rodzaj wsparcia: zakup żywności, środków czystości.

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Patrycja, pani Hania, pani Anna, pani Jolanta, pani Dorota i pan Piotr, pani Justyna, pani Monika, pani Teresa, pani Magda i pan Jacek.

 • Grupa wolontariuszy - inicjatywa "Mamy Mamy", liderka grupy - Joanna Tkaczuk

  Rodzaj wsparcia: zakup kosmetyków, środków higieny osobistej, pampersów, smoczków, butelek, pościeli itp.

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: pani Anna, pani Nikola, pani Magdalena.

   

 • Elbląskie Centrum Integracji Społecznej, lider grupy - Magdalena Kaczmarczyk

  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki - zakup wanny, syfonu, kranu i materiałów budowlanych i montaż wanny.

  Osoba/ rodzina objęta wsparciem: Państwo Dorota i Sławomir.

 • Fabryka Dobra (grupa inicjatywna), liderka grupy - Katarzyna Kamińska-Kozioł

  Rodzaj wsparcia: pomoc w remoncie łazienki - montaż kabiny prysznicowej i in.

  Osoba/rodzina objęta wsparciem – pani Teresa z Elbląga

 • Akademia Przyszłości, liderka grupy - Justyna Ziółkowska

  Rodzaj wsparcia: Zakup bojlera do remontowanej łazienki.

  Osoba/rodzina objęta wsparciem – pan Andrzej z Markus.

 • Grupa Oddam Obiad, liderka grupy - Marta Apanowicz

  Rodzaj wsparcia: Zakup artykułów spożywczych, chemii gospodarczej, żarówek, uszczelek oraz paliwa na dowóz.

  Osoba/rodzina objęta wsparciem - pan Marek, pani Zuzanna, pani Anna, pani Halina.