Kontakt

Siedziba w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg

 

tel. 55 236 27 16
faks 55 235 33 88

eswip@eswip.pl
www.eswip.pl

 

Biuro czynne w godz. 7:00 - 15:00

 

 

Biuro w Olsztynie

ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn

 

tel./faks 89 523 73 45

rowop@eswip.pl

Biuro czynne w godz. 8:00-16:00

 

DANE DO FAKTURY
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Związku Jaszczurczego 17
82-300 Elbląg

NIP 578-10-91-298

Nasze konto: BNP Paribas 23 2030 0045 1110 0000 0235 4560
NIP 578-10-91-298
REGON 170301592
KRS 0000001316

KONTAKT DLA DARCZYŃCÓW

tel 573 444 460

m.jachimowicz@eswip.pl

Konto dla darczyńców: BNP Paribas 20 1600 1462 1025 2272 1000 0006

@