• Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  • od: 2024-05-13
  • do: 2024-05-13
  zobacz więcej
 • Czas dla seniorów

  W ramach projektu wsparciem obejmiemy osoby w wieku 60+. Zaplanowane działania: mobilne usługi porządkowe, naprawcze, remontowe (takie jak np. malowanie stolarki okiennej, mycie okien i drzwi balkonowych, wieszanie firan/zasłon, pomoc w pracach sezonowych, np. odśnieżanie posesji, chodnika, kosz... więcej
  • od: 2023-09-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Pracownia Usług Społecznych

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji życiowej rodzinnej 32 osób, w tym 21 kobiet i 11 mężczyzn oraz 2 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym oraz ich oto... więcej
  • od: 2022-12-01
  • do: 2023-09-30
  zobacz więcej
 • Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci do lat 3

  Mieszkanki i mieszkańcy subregionu elbląskiego, pozostający bez zatrudnienia lub pracujący i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 mogą skorzystać ze wsparcia polegającego na otrzymaniu refundacji kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub opieki niani. Wspar... więcej
  • od: 2022-09-02
  • do: 2023-11-30
  zobacz więcej
 • Etyka i rozwój lokalny w przedsiębiorczości społecznej (ELDESS) PROJEKT PARTNERSKI

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, program Erasmus+; 60.000 euro. Grupa docelowa: doradcy i opiekunowie biznesowi, trenerzy, kadry OWES, animatorzy. Obszary działania: projekt dotyczy wymiany doświadczeń na temat wspierania przedsiębiorców w ramach trzech głównych zagadnień: Sześć... więcej
  • od: 2022-09-01
  • do: 2024-02-29
  zobacz więcej
 • PROOfesjonalne media dla III sektora

  Źródło i wysokość finansowania: 170 000,00 zł (budżet na rok 2022: 80 000,00 zł)Grantodawca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa ObywatelskiegoZespół projektowy: Karolina Król, Arkadiusz Jachimowicz – redaktorzySylwia Warzechowska - koordynatorObszary działania: Media obywatelskieDzia... więcej
  • od: 2022-09-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych II

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 71 340,00 euro Koordynator projektu: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: kadra ESWIP Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i przedsiębiorczoś... więcej
  • od: 2022-06-01
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Grant instytucjonalny z Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

  Od listopada 2022 roku ruszyliśmy z realizacją projektu instytucjonalnego w ramach Funduszu Norweskiego, który potrwa do kwietnia 2024, a opiewa na kwotę 82.391 euro. Projekt polega na wsparciu realizacji naszej strategii rozwoju do roku 2027. W jego ramach koncentrujemy się na kilku obszarach strat... więcej
  • od: 2022-11-01
  • do: 2024-04-30
  zobacz więcej
 • Wymiana i doskonalenie polskich i francuskich dobrych praktyk w zakresie rozwoju systemu kształcenia przedsiębiorczości społecznej na bazie metodyki Business Model Canvas

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, program Erasmus+; 60.000 euro Koordynator: Monika Być Grupa docelowa: pracownicy ESWIP, doradcy, kadra OWES, animatorzy Obszary działania: zaadaptowanie francuskiego modelu wsparcia przyszłych przedsiębiorców społecznych do polskiego kontekstu orga... więcej
  • od: 2022-05-01
  • do: 2024-04-30
  zobacz więcej
 • Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

  - zachodniopomorskiego (Pracownia Pozarządowa) - pomorskiego (Fundacja RC; Pomorska Sieć COP) - warmińsko–mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych)  w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim stanowienia prawa krajowego. Projekt będzie realizowany w okre... więcej
  • od: 2022-03-31
  • do: 2023-01-31
  zobacz więcej
 • Wspólnie możemy więcej

  Projekt skierowany jest do mieszkańców Elbląga oraz osób uczących się i/lub działających na terenie naszego miasta chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej i narzędzi demokratycznych. Zaplanowane działania: Kawiarenki obywatelskie, Spotkania konsultacy... więcej
  • od: 2022-03-14
  • do: 2023-09-30
  zobacz więcej
 • Centrum Organizacji Pozarządowych

  Oto co możemy Ci zaproponować: Prowadzimy serwis aktywnych społecznie Elblążan zawierający aktualności, ogłoszenia i bazę teleadresową stowarzyszeń i fundacji. W galerii na stronie chętnie umieszczamy fotograficzne wspomnienia z realizowanych przez Ciebie przedsięwzięć. Każdego miesiąca wysyłamy new... więcej
  • od: 2022-01-01
  • do: 2022-12-31
  zobacz więcej
 • Rodzina w Centrum!

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych ukierunkowanych na podniesienie aktywności społecznej i poprawę sytuacji rodzinnej 105 osób z 20 wielodzietnych i wieloproblemowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie w okresie od 01.10.2021 do 30.06.2023.... więcej
  • od: 2021-12-22
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej
 • Inkubatory NGO Warmii i Mazur

  Źródło i wysokość finansowania: NOWEFIO, wartość projektu: 399 990 zł Zespół projektowy:Maciej Bielawski, Iza Jurzyńska – koordynatorzyWojciech Jankowski, Katarzyna Ciszewska, Beata Wachniewska-Mazurek, Iza Jurzyńska – animatorzyRafał Narnicki, Karolina Król – redaktorzy serwisu Pozarządowiec Grup... więcej
  • od: 2021-11-01
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • GOZpodarnie odpowiedzialni

  1 września 2021 r. Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęło realizację projektu „GOZpodarnie odpowiedzialni” finansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Realizacja projektu obejmuje: realizację działań edukacyjnych w zakresie ekologii, g... więcej
  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-10-31
  zobacz więcej
 • Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych

  Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 82 790,00 euro Koordynatorka: Agnieszka Sójka Grupa docelowa: kadra edukacji dorosłych ESWIP Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i prz... więcej
  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-08-31
  zobacz więcej