Wspólnie możemy więcej

Wspólnie możemy więcej

  • od: 2022-03-14
  • do: 2023-09-30

Projekt skierowany jest do mieszkańców Elbląga oraz osób uczących się i/lub działających na terenie naszego miasta chcących zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu partycypacji obywatelskiej i narzędzi demokratycznych.

Zaplanowane działania:

  • Kawiarenki obywatelskie,
  • Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami,
  • Szkoła Partycypacji Społecznej (15 dniowy cykl edukacyjny),
  • Zajęcia z edukacji obywatelskiej dla młodzieży,
  • Warsztaty medialne,
  • Inicjatywy lokalne (finansowanie inicjatyw mieszkańców Elbląga).

Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

Informacje o realizacji poszczególnych działań będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia ESWIP, stronie www.pozarzadowiec.eswip.pl oraz w mediach społecznościowych.

EFEKTY: Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Elbląga w proces podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym.