PROOfesjonalne media dla III sektora

PROOfesjonalne media dla III sektora

  • od: 2022-09-01
  • do: 2023-12-31

Źródło i wysokość finansowania: 170 000,00 zł (budżet na rok 2022: 80 000,00 zł)
Grantodawca: Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego
Zespół projektowy:
Karolina Król, Arkadiusz Jachimowicz – redaktorzy
Sylwia Warzechowska - koordynator
Obszary działania: Media obywatelskie
Działania:
- Promocja mediów obywatelskich w regionie
- Profesjonalny zespół
- Zakup sprzętu i wyposażenia wzmacniającego potencjał instytucjonalny
- Systematyczna działalność misyjna w zakresie mediów obywatelskich

EFEKTY: - Wzrost liczby działań promujących działalność mediów obywatelskich (liczba artykułów, bannerów, materiałów promocyjnych) - Wzrost profesjonalizmu członków zespołu mediów obywatelskich - Poszerzenie zespołu mediów obywatelskich ESWIP - Wzrost wiedzy pracowników, współpracowników i wolontariuszy - Wzrost jakości materiałów przygotowywanych w ramach mediów obywatelskich - Rozszerzenie współpracy na rzecz działań prowadzonych przez media obywatelskie