• Kuźnia Ekspertów - wsparcie III sektora Warmii i Mazur

  Projekt ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim poprzez: 1. Edukację i profesjonalizację III sektora poprzez: - utworzenie 3 subregionalnych inkubatorów NGO świadczących usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i konsultacje s... więcej
  • od: 2021-05-17
  • do: 2023-09-30
  zobacz więcej
 • Aktywne Zawodzie

  Zainicjujemy powstanie partnerstwa dzielnicowego, które w oparciu o zasoby, potrzeby mieszkańców, wspólne planowanie, opracuje plan rozwoju dzielnicy. Realizując konferencje dzielnicy, wspierając liderów oraz poprzez działania menedżera dzielnicy będziemy prowadzić i wzmacniać dialog z samorządem uk... więcej
  • od: 2021-03-16
  • do: 2023-03-12
  zobacz więcej
 • Silne organizacje - społeczne innowacje

  Projekt będzie realizowany w okresie 01.12.2020 r. - 30.06.2022 r.   Głównym celem projektu  jest wzrost wiedzy i kompetencji kadry naszego Konsorcjum w celu realizacji założeń długofalowej strategii trzech organizacji na rzecz kształcenia osób dorosłych w obszarach ekonomii społecznej, aktywności... więcej
  • od: 2020-12-01
  • do: 2022-06-30
  zobacz więcej
 • Pozarządowiec dla Warmii i Mazur

  Źródło i wysokość finansowania: Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego, budżet całkowity: 14886,80 zł, dofinansowanie: 8886,80 zł Okres trwania projektu: 01.11.2020 – 31.12.2021 Grupa docelowa: Zadanie jest adresowane do organizacji pozarządowych, w szczególności do działających na terenie woj... więcej
  • od: 2020-11-01
  • do: 2021-12-31
  zobacz więcej
 • Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego

  1. Nazwa projektu: "Budujemy kapitał żelazny Funduszu Grantowego"  2. Źródło i wysokość finansowania: 358 500 zł, projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 3. Okres trwania projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022 4. Z... więcej
  • od: 2020-09-01
  • do: 2022-12-31
  zobacz więcej
 • Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3 (2020-2023)

  Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem k... więcej
  • od: 2020-07-03
  • do: 2023-06-30
  zobacz więcej
 • Hostel w Domu pod Cisem jako model aktywizacji społeczno-zawodowej

  1. Nazwa projektu: Hostel w Domu pod Cisem jako model aktywizacji społeczno-zawodowej 2. Źródło i wysokość finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wartość projektu 99 999,76 zł 3. Okres trwania projektu: 1.07.2020-1.03.2021 4. Grupa docelowa: Grupą docelową, która zos... więcej
  • od: 2020-07-01
  • do: 2021-03-01
  zobacz więcej
 • Model partycypacyjnej pracy z młodzieżą w Domu pod Cisem

  Źródło i wysokość finansowania: Grantodawca : Fundacja "Fundusz Współpracy", wysokość finansowania: 99 874,20 zł Okres trwania projektu: 2020-06-01 do 2021-11-30 Zespół projektowy załogi ESWIP (+ funkcje): Paweł Giermak – koordynator, Anna Zasadzińska, Agata Płókarz, Rafał Narnicki Grupa docelowa... więcej
  • od: 2020-06-01
  • do: 2021-11-30
  zobacz więcej
 • ESWIP online – dzielimy się doświadczeniem w sieci

  Źródło i wysokość finansowania: Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 w wysokości 10 000,00 zł. Okres trwania projektu: 01.05.2020 – 31.12.2020 Działania:  Celem... więcej
  • od: 2020-05-01
  • do: 2020-12-31
  zobacz więcej
 • Inkubator Przedsiębiorczości Starter WiM

  Projekt Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP oraz Ad Rem sp. z o.o, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 01.03.01 Inkubowanie Przedsiębiorstw. Celem projektu jest inkubacja firm w p... więcej
  • od: 2020-02-21
  • do: 2023-12-31
  zobacz więcej
 • Model edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości dla Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

  1. Nazwa projektu:  „Model edukacji finansowej i mikro przedsiębiorczości dla Centrum Integracji Społecznej w Elblągu" 2. Źródło i wysokość finansowania:  98 880,72 zł Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Okres trwania projektu:  ... więcej
  • od: 2019-09-01
  • do: 2020-06-30
  zobacz więcej
 • Model przedsiębiorczości społecznej dla sektora turystyki na Warmii i Mazurach

  1. Nazwa projektu: Model przedsiębiorczości społecznej dla sektora turystyki na Warmii i Mazurach 2. Źródło i wysokość finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wartość projektu 98 880,72 zł 3. Okres trwania projektu: 1.08.2019-31.03.2021 4. Grupa docelowa: Grupą docelow... więcej
  • od: 2019-08-01
  • do: 2021-03-31
  zobacz więcej
 • Rozwój działań rzeczniczych ROPWWM dla rozwoju sektora pozarządowego na Warmii i Mazurach

  Będzie to możliwe dzięki zapewnieniu wsparcia merytorycznego oraz organizacyjnego dla działań Rady, w szczególności w zakresie prowadzenia sekretariatu (biura) oraz bezpośredniej pomocy eksperckiej w formułowaniu stanowisk i opinii w sprawach istotnych dla rozwoju sektora pozarządowego. W ramach pro... więcej
  • od: 2019-04-10
  • do: 2019-12-31
  zobacz więcej
 • Elbląski Inkubator Obywatelski

  8 organizacji pozarządowych zostanie także objętych kompleksowym wsparciem w zakresie realizacji ze swoimi społecznościami inicjatyw lokalnych i budowania koalicji wokół tych inicjatyw. Zakładamy też utworzenie Miejskiego Inkubatora Obywatelskiego, w którym będą realizowane cykliczne spotkania obywa... więcej
  • od: 2019-04-08
  • do: 2019-12-31
  zobacz więcej
 • Miejsce z duszą – sklep społeczny dla Stawidłowej 3

  1. Nazwa projektu: Miejsce z duszą – sklep społeczny dla Stawidłowej 3 2. Źródło i wysokość finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; wartość projektu 99 362,44 zł 3. Okres trwania projektu: 1.03.2019-31.09.2020 4. Grupa docelowa: Grupą docelową, która zostanie objęta ws... więcej
  • od: 2019-03-19
  • do: 2020-10-01
  zobacz więcej
 • Powiat Iławski stawia na rodzinę

  Działania: - doradztwo psychologiczne - warsztaty psychologiczne - doradztw prawne - doradztwo pedagogiczne - doradztwo terapeutyczne - zajęcia socjoterapeutyczne - zajęcia: sportowe, media społecznościowe, edukacyjne, rekreacyjne, robotyka, dietetyka, muzyczne, plastyczne, obozy letnie, letn... więcej
  • od: 2019-03-14
  • do: 2020-12-31
  zobacz więcej