Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych II

Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych II

  • od: 2022-06-01
  • do: 2023-08-31

Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 71 340,00 euro

Koordynator projektu: Agnieszka Sójka

Grupa docelowa: kadra ESWIP

Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, partycypacji obywatelskiej i angażowania ludzi do działania

Działania: kursy i szkolenia zagraniczne

EFEKTY: Podniesienie wiedzy kadry ESWIP z zakresu j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, partycypacji obywatelskiej i angażowania ludzi do działania.