Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

  • od: 2022-03-31
  • do: 2023-01-31

- zachodniopomorskiego (Pracownia Pozarządowa)

- pomorskiego (Fundacja RC; Pomorska Sieć COP)

- warmińsko–mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) 

w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim stanowienia prawa krajowego. Projekt będzie realizowany w okresie luty 2022 - styczeń 2023, a jego realizacja obejmuje przede wszystkim krótkie kursy szkoleniowe dla przedstawicieli/ek ngo - łącznie 15 edycji 4-dniowych kursów, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą:

- SYSTEMU PRAWNEGO czyli m.in.: jak i kto stanowi prawo w Polsce, jak aktywny obywatel może uczestniczyć w tym procesie, jak współpracować z organami administracji publicznej.

Chcesz zmieniać rzeczywistość? Powiemy Ci kto i wg jakich zasad ją kształtuje …

- GROMADZENIE i ANALIZY DANYCH czyli m.in.: jak weryfikować informacje, jak je analizować i przetwarzać, aby były one przydatne dla procesu stanowienia prawa

Chcesz znajdować rozwiązania problemów? Powiemy Ci jak i gdzie szukać przyczyn…

- EKONOMIA czyli m.in.: jak zasady ekonomii funkcjonują w mikro i makro skali, jakim regułom organizacji pracy i zarządzania podlegają różne podmioty, jakie są elementy analizy finansowej i strategicznej

Chcesz dobrze współpracować z innymi sektorami? Powiemy Ci jak rozumieć to nie tylko to co społeczne…

- PROMOCJA czyli m.in.: jak dotrzeć do odbiorców oraz ich zaangażować; jak zwiększać rozpoznawalność działań, zyskiwać wiarygodność i zaufanie do tego, co i jak robi nasza organizacja

Chcesz żeby inni zrozumieli dlaczego to co robisz jest ważne? Powiemy Ci, że naprawdę tego potrzebujesz i jak dobrze to zrobić

Ponadto wszystkich uczestników, a także inne zainteresowane osoby zaprosimy do udziału w Forach regionalnych (jedno w każdym województwie), w trakcie których, będziemy mogli się podzielić naszymi dobrymi praktykami. Całe przedsięwzięcie zwieńczy wydanie stosownej publikacji opisującej doświadczenia projektu.

Projekt „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacji Rozwój na lata 2014-2020.

stopka_POWER