Etyka i rozwój lokalny w przedsiębiorczości społecznej (ELDESS) PROJEKT PARTNERSKI

Etyka i rozwój lokalny w przedsiębiorczości społecznej (ELDESS) PROJEKT PARTNERSKI

  • od: 2022-09-01
  • do: 2024-02-29

Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, program Erasmus+; 60.000 euro. Grupa docelowa: doradcy i opiekunowie biznesowi, trenerzy, kadry OWES, animatorzy.

Obszary działania: projekt dotyczy wymiany doświadczeń na temat wspierania przedsiębiorców w ramach trzech głównych zagadnień:

  • Sześć wymiarów projektu ekoodpowiedzialnego, społecznego i solidarnego na podstawie cyklu szkoleniowego CREOPSS+
  • Etyka i kultura przedsiębiorstwa: po co włączać etykę i wartości do szkoleń dla przedsiębiorców?
  • Obszar i rozwój lokalny: dlaczego warto wspierać przedsiębiorców w podejściu do lokalnego rozwoju zrównoważonego i zachęcać do współpracy zespołowej i partnerskiej?

Działania:

EFEKTY: EFEKTY: - Wzbogacenie praktyk szkoleniowych poprzez otwarcie na inne procesy uczenia się przedsiębiorczości społecznej - Stworzenie przekrojowych narzędzi i metod pedagogicznych: wzajemne zrozumienie się, otwartość na inne modele ekonomiczne, poznanie innowacyjnych przedsiębiorstw w innych krajach.