• Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu (2019-2023)

  Wspieramy tworzenie i wzmacniamy potencjał podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych. Tworzymy przyjazne otoczenie prawne i inicjatywy partnerskie ukierunkowane na realizację inicjatyw i projektów z zakresu ekonomii społecznej. Dajemy wiedzę, umiejętności, kompetencje niezbędne do... więcej
  • od: 2019-02-04
  • do: 2023-06-30
  zobacz więcej
 • OWES Ełk

  Cel projektu: Rozwój sektora ES w subregionie ełckim poprzez kompleksowe wsparcie 540 osób (380K i 160M) i 155 podmiotów (w tym 90 PES) w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do tworzenia i prowadzenia PES lub ich wspierania, a także doprowadzenie do podjęcia zatrudn... więcej
  • od: 2019-01-01
  • do: 2023-06-30
  zobacz więcej
 • Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2 (2018-2020)

  Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem k... więcej
  • od: 2018-10-01
  • do: 2020-09-30
  zobacz więcej
 • Aktywne Zawodzie (2018-2020)

  Ofertę kierujemy przede wszystkim do mieszkańców Elbląga, którzy borykają się z różnymi trudnościami wynikającymi z sytuacji zdrowotnej czy ekonomicznej i mieszczą się w definicji zagrożenia ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym określoną w horyzontalnych, krajowych wytycznych ministra właściwego d... więcej
  • od: 2018-09-01
  • do: 2020-08-31
  zobacz więcej
 • NGO wyedukowane, aktywne i skuteczne w działalności rzeczniczej i strażniczej (2018)

  Działania: Organizacja trzech jednodniowych szkoleń w następujących tematach: 1)    Działalność rzecznicza organizacji pozarządowych 2)    Działalność strażnicza organizacji pozarządowych 3)    Planowanie strategiczne w zakresie współpracy organizacji pozarządowych na poziomie regionalnym i lokalnym... więcej
  • od: 2018-09-01
  • do: 2018-12-31
  zobacz więcej
 • Elbląskie Centrum Integracji Społecznej (2018)

  Spotkania będą miały na celu przekazanie wiedzy w dot. zagrożeń wynikających m.in. z nadużywania alkoholu i stosowania substancji psychoaktywnych oraz możliwości wsparcia jakie mogą uzyskać w ECIS i pozostałej oferty skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Elblągu. zwiększenie z... więcej
  • od: 2018-05-01
  • do: 2018-12-31
  zobacz więcej
 • Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie

  Oferta: Wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych poprzez pomoc z zakresu: - tworzenia organizacji; - funkcjonowania organizacji; - opracowywania statutu organizacji; - tworzenia planów rozwoju organizacji; - pisania wniosków o dofinansowanie; Ponadto oferujemy: szkolenia tema... więcej
  • od: 2018-04-01
  • do: 2018-10-31
  zobacz więcej
 • ROWOP.pl – dobra strona aktywnej współpracy

  Planowane działania: Systematyczne pozyskiwanie, aktualizacja, uzupełnianie i wprowadzanie na portal rowop.pl treści, na które będą składać się m.in.: informacje, relacje dot. inicjatyw, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe we współpracy z samorządami, konkursów organizowanych pr... więcej
  • od: 2018-04-01
  • do: 2019-12-31
  zobacz więcej
 • ROPWWM skutecznym rzecznikiem sektora pozarządowego

  Zadanie będzie realizowane w okresie od kwietnia do grudnia 2018 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. więcej
  • od: 2018-04-01
  • do: 2018-12-31
  zobacz więcej
 • Ligts, Camera, realActions

  Obecnie poszukujemy 4 osób w wieku 18-19 lat na wyjazd na warsztaty medialne do Turynu w dniach 11-20 listopada br. Głównym wymaganiem jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, ponieważ wszystkie zajęcia będą odbywać się w tym języku i na miejscu nie będzie tłumaczy. Szukamy aktyw... więcej
  • od: 2017-09-11
  • do: 2017-12-31
  zobacz więcej
 • KREATYWNIE I TWÓRCZO – NOWY WYMIAR EDUKACJI W BIESALU

  Zajęcia warsztatowe "Oswajamy matematykę" oraz „Natura wokół nas” dla grup z klas 1-3 i 4-6 – to zajęcia dla uczniów, którzy maja trudności z przyswajaniem wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Będą to lekcje prowadzone aktywnymi, atrakcyjnymi dla dzieci metodami, takimi jak rozwiązywani... więcej
  • od: 2017-02-28
  • do: 2018-12-31
  zobacz więcej
 • Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

  W ramach projektu dokonujemy remontu zaniedbanego budynku poprzemysłowego z 1905 roku położonego przy ul. Stawidłowej 3, tuż nad rzeką Elbląg, niedaleko Starego Miasta. Stowarzyszenie pozyskało obiekt wraz z działką od samorządu elbląskiego, a środki finansowe na remont pozyskało w ramach niniejszeg... więcej
  • od: 2017-02-24
  • do: 2019-07-31
  zobacz więcej
 • Aktywizacja elbląskich organizacji kombatanckich oraz wojskowych

  Kto może uzyskać grant: organizacje kombatanckie działające na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, osób represjonowanych oraz inwalidów wojennych i wojskowych. Na co można uzyskać grant:  na działania wspierające aktywność środowiska kombatanckiego w Elblągu. Osobami, które otrzymają wsparcie mogą b... więcej
  • od: 2017-02-14
  • do: 2017-12-31
  zobacz więcej
 • Elbląskie Centrum Integracji Społecznej (2016-2018)

  Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem k... więcej
  • od: 2016-10-01
  • do: 2018-09-30
  zobacz więcej
 • Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 50+ (2016-2018)

  Trudności ze znalezieniem pracy napotyka dziś wiele grup społecznych. Do grup tych należą m. in.: osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne. Specyfika tych grup jest bardzo różnorodna, jednakże w każdej z nich występują osoby z silną motywacją do podjęcia zatrudnienia.  Dlatego też zadaniem k... więcej
  • od: 2016-08-22
  • do: 2018-10-31
  zobacz więcej
 • Aktywne Zawodzie

  Projekt jest o tyle ciekawy, że nie tylko sami jego uczestnicy skorzystają z jego realizacji, a wszyscy mieszkańcy dzielnicy Zawodzie. Zadzieje się tak dzięki Centrum Animacji i Streetworkingu, czyli Domu Sąsiedzkiemu. A co to takiego? To miejsce przyjazne na różnorodność osób i działań. Ma służyć i... więcej
  • od: 2016-08-22
  • do: 2018-08-31
  zobacz więcej