Inkubatory NGO Warmii i Mazur

Inkubatory NGO Warmii i Mazur

  • od: 2021-11-01
  • do: 2023-12-31

Źródło i wysokość finansowania: NOWEFIO, wartość projektu: 399 990 zł

Zespół projektowy:
Maciej Bielawski, Iza Jurzyńska – koordynatorzy
Wojciech Jankowski, Katarzyna Ciszewska, Beata Wachniewska-Mazurek, Iza Jurzyńska – animatorzy
Rafał Narnicki, Karolina Król – redaktorzy serwisu Pozarządowiec

Grupa docelowa:
Organizacje pozarządowe z woj. warmińsko-mazurskiego, zwłaszcza powiatów Elbląg, elbląski, Olsztyn, olsztyński, iławski

Obszary działania:
Wsparcie organizacji w rozwoju: kwestie formalno-prawne, planowanie strategiczne, zarządzanie, promocja, sprawozdawczość, pozyskiwanie środków na finansowanie działań

Działania:
- animacja/doradztwo (długofalowe towarzyszenie w rozwoju grupy kilkudziesięciu organizacji)
- doradztwo specjalistyczne (wsparcie organizacji w opracowaniu dokumentów, regulaminów, kwestiach prawnych, promocyjnych, zarządczych)
- informacja (rozwijanie serwisu Pozarządowiec jako najważniejszej redakcji pozarządowej w regionie informującej o najistotniejszych tematach ważnych dla sektora)
- kawiarenki obywatelskie (dyskusje i rozmowy dot. społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju organizacji, współpracy z samorządami itp.)
- narzędzia (praca nad metodologią i matrycą do tworzenia planów rozwojowych dla organizacji)

EFEKTY: Wzmocnienie systemu wsparcia organizacji pozarządowych w województwie warmińsko-mazurskim, stworzenie narzędzi wspierających ich rozwój oraz długofalowe wsparcie w rozwoju organizacji, a także promocja dobrych praktyk i inicjatyw związanych z III sektorem.