GOZpodarnie odpowiedzialni

GOZpodarnie odpowiedzialni

  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-10-31

1 września 2021 r. Stowarzyszenie ESWIP rozpoczęło realizację projektu „GOZpodarnie odpowiedzialni” finansowanego ze środków NIW-CRSO w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Realizacja projektu obejmuje:

  1. realizację działań edukacyjnych w zakresie ekologii, gospodarki obiegu zamkniętego i idei zero waste
  2. realizację działań informacyjno-promocyjnych (kampanie, konkursy) w zakresie ekologii, gospodarki obiegu zamkniętego, idei zero waste
  3. realizację inicjatyw ekologicznych przez wybrane grupy, tak aby mogły one w praktyce zająć się problemami związanych z ochroną środowiska i ekologią

Wszystkie powyższe czynniki wpłyną na poprawę sytuacji w Elblągu w zakresie gospodarowania odpadami, ograniczania problemu marnowania surowców i rosnącego zanieczyszczenia środowiska, zwiększą wiedzę, umiejętności mieszkańców Elbląga w zakresie ekologii i wpłyną na wzrost ich postaw ekologicznych.

Projekt potrwa do 31.10.2023 r.

EFEKTY: Dzięki realizacji projektu osiągnięta zostanie zmiana społeczna w postaci: - zwiększenia nawyków segregacji śmieci i recyklingu wśród mieszkańców Elbląga; - zwiększenie wiedzy mieszkańców Elbląga na temat utylizacji sprzętu elektronicznego, mebli, sprzętu AGD; - częstszej praktyki naprawiania sprzętu, zamiast nabywania nowego, przez mieszkańców Elbląga; - zwiększenie wiedzy mieszkańców Elbląga dotyczącej reaktywacji zużytych przedmiotów; - zwiększenie nawyków dbania o rzeczy, wymiany rzeczy celem wydłużenia ich użytkowania wśród mieszkańców Elbląga; - zwiększenie umiejętności wykorzystywania i renowacji odpadów w celach ich dalszego używania w innych dziedzinach życia codziennego wśród mieszkańców Elbląga; - zwiększenie nawyków dbania o środowisko podczas codziennych czynności, np. robienia zakupów wśród mieszkańców Elbląga.