Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych

Akredytacja ERASMUS+ Sektor edukacji dorosłych

  • od: 2021-09-01
  • do: 2023-08-31

Źródło i wysokość finansowania: Unia Europejska, 82 790,00 euro

Koordynatorka: Agnieszka Sójka

Grupa docelowa: kadra edukacji dorosłych ESWIP

Obszary działania: Szkolenia dla pracowników Konsorcjum w zakresie: j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, partycypacji obywatelskiej i angażowania ludzi do działania

Działania: kursy i szkolenia zagraniczne

 

EFEKTY: Podniesienie wiedzy kadry ESWIP z zakresu j. angielskiego, gospodarki obiegu zamkniętego i edukacji ekologicznej, ekonomii i przedsiębiorczości społecznej, partycypacji obywatelskiej i angażowania ludzi do działania