Rozeznanie cenowe RC/01/ECIS/2018

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie kursu dla 1 uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej w zakresie: „Operator koparko – ładowarki". Szczegóły rozeznania znajdują się w załączeniu.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 05.01.2018 r. do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono dn. 02.01.2018

 


Pliki do pobrania