Zapytanie ofertowe nr 9/RWC/ZP/2022

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum! Program wsparcia wielodzietnych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Górowo Iławeckie. ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/RWC/ZP/2022, dotyczące zorganizowania jednodniowej edukacyjnej wycieczki rodzinnej dla uczestników.

Oferty należy złożyć:

w nieprzekraczalnym terminie: do 13 czerwca br. do godziny 16:00.


Pliki do pobrania