Rozeznanie cenowe RC/1/ECIS3/2020

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 3" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na szkolenie: „Uprawnienia G1 eksploatacja i dozór" i "Uprawnienia G3 eksploatacja i dozór" dla 2 uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej wraz z egzaminem państwowym.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 23.10.2020 do godz.09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono 15.10.2020


Pliki do pobrania