Zapytanie ofertowe 13/RZ/ZO/2020

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w ramach obozu integracyjnego dla uczestników projektu pt.: „Powiat Iławski stawia na rodzinę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. II Edycja.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail: a.nadgrabska@eswip.pl],
osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. M. Warmińska 14/lok.21 1, 10-545 Olsztyn
w nieprzekraczalnym terminie: do 19.02.2020 do godziny 16:00.


Pliki do pobrania