Rozeznanie cenowe RC/25/ECIS2/2020

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na przeprowadzenie kompleksowej usługi szkolenia „Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia” dla 14 Uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.zasadzinska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 28.01.2020 do godz. 09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono dnia 22.01.2020 r.

 


Pliki do pobrania