Rozeznanie cenowe RC/16/ECIS2/2019

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o złożenie ofert na przeprowadzenie szkolenia z „Obsługa kasy fiskalnej" dla 1 uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: d.bielawska@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 05.09.2019 r. do godz. 09.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono dnia 02.09.2019

 

 


Pliki do pobrania