Zapytanie ofertowe 4/RZ/ZO/2019

Stowarzyszenie ESWIP w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru osób prowadzących zajęcia, doradztwo i warsztaty dla uczestników projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę”.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail a.nadgrabska@eswip.pl], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. M. Warmińska 14/lok.21 1, 10-545 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie: do 25 marca 2019 br. do godziny 15:00.

 


Pliki do pobrania