Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do świetlicy terapeutycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail a.nadgrabska@eswip.pl] osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. M. Warmińska 14/lok.21 1, 10-545 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie: do 15 lutego 2019 br. do godziny 16:00.

 

 

 


Pliki do pobrania